Opšta bolnica Požarevac - Dolazak radi pregleda
OBP

Dolazak radi pregleda

 

Kako bi izbegli nepotrebno čekanje, molimo Vas da pratite uputstvo vezano za proceduru pregleda i hospitalizacije.

 

 

DOLAZAK RADI PREGLEDA

Za preglede kod specijaliste u ambulantnom odnosno polikliničkom delu Bolnice neophodan je uput izabranog lekara. Za bliže detalje molimo Vas da se obratite svom izabranom lekaru.

Za preglede u Službi urgentne medicine potreban je uput izabranog lekara ili lekara Službe hitne medicinske pomoći doma zdravlja sa teritorije mesta prebivališta pacijenta. Bez uputa se u ovoj Službi pregledaju jedino hitni – urgentni slučajevi. Ukoliko pacijenti nemaju odgovarajući uput, nisu urgentni slučajevi, ali insistiraju na pregledu u Službi urgentne medicine, snosiće trokove pregleda prema cenovniku usluga Opšte bolnice Požarevac.

 

 

DOLAZAK RADI HOSPITALIZACIJE

Kod planirane hospitalizacije u zakazano vreme (vreme dogovoreno sa ordinirajučim lekarom Bolnice) sve procedure prijema obavljaju se na prijemnom pultu u prizemlju ustanove. Kod planiranih prijema na bolničko lečenje neophodno je  poneti potrebnu dokumentaciju i stvari.

 

 

Od dokumentacije za hospitalizaciju neophodno je da imate kod sebe:

·uput za bolničko lečenje (dobija se od izabranog lekara pacijenta - za bliže detalje obratite se svom izabranom lekaru),

·uredno overenu (važeću) zdravstvena knjižica

Ukoliko je indikovan hitan prijem, a pacijent nema odgovarajuću zdravstvenu legitimaciju, neophodno je da  rodjaci ili neko drugo lice do završetka lečenja reguliše zdravstveno osiguranje hospitalizovanog lica. U suprotnom bolnica će biti prinuđena da ispostavi račun za celokupno lečenje, koji se pre izlaska mora platiti.

 

Preporučujemo da za prijem u bolnicu donesete sledeće stvari:

·pidžamu/spavaćicu, rublje;

·higijenski pribor, peškir;

·papuče;

·maramice (vlažne, papirnate);

·sve lekove koje ste pili kod kuće;

Veoma je važna informacija o lekovima koje su pacijenti do dolaska u bolnicu uzimali, pa bi bilo dobro da te lekove i pokažu na prijemu u bolnicu. Zato je vrlo važno poneti kutijice ili čak originalna pakovanja korišćenih lekova kako bi ordinirajući lekar bio siguran šta je pacijent do momenta prijema u bolnicu uzimao od terapije.

Molimo vas da se pridržavate kućnog reda bolnice. Ukoliko niste upoznati sa kućnim redom, molimo Vas da bliže informacije zatražite od dežurnog osoblja.

 

PLAN AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI ZA BRANIČEVSKI OKRUG

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA - OBP

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA JAVNIH NABAVKI U OPŠTOJ BOLNICI POŽAREVAC


 

OBAVEŠTENJE PACIJENTIMA

PUŠTANJEM U RAD IZIS-a, OD 01. 06. 2016. SVA ZAKAZIVANJA OBAVLJAĆE SE PREKO LEKARA OPŠTE PRAKSE U NADLEŽNOM DOMU ZDRAVLJA.

PACIJENTI KOJI IMAJU ZAKAZANE PREGLEDE NEKA SE JAVE U ZAKAZANOM TERMINU BEZ PONOVNOG ZAKAZIVANJA.