OBP

Misija i vizija

Na osnovu cl.25.stav 3. Statuta Zvravstvenog centra Pozarevac,Upravm odbor Zdravstvenog centra Požarevac na sednici održanoj 25.12.2010.godine doneo je odluku o:

 

MISIJI

Opšta bolnica Požarevac je zdravstvena ustanova koja pruža kontinuiranu zdravstvenu zaštitu sekundamog nivoa koordinisanu i sinhronizovanu sa zdravstvenih ustanovama primamog nivoa Braničevskog okruga. Takodje je opredeljena da prati savremena dostignuća u medicinškoj nauci i da iz uvodi u praksu uz saglasnost Ministarstva zdravlja poštujući princip racionalnosti. Osvajajući nova polja u domenu dijagnostike, polkliničkog i stacionamog lečenja predstavlja stožer u zdravstvenoj zaštiti stanovništva Braničevskog okruga. 

 

V I Z I J I

Dostići evropske standarde u obezbedjivanju zdravstvene zaštite na sekundamom nivou. Podizanje standarda u svim aspektima delatnosti Opšte bolnice Požarevac, kako u domenu stacioname tako i u specijalističko-konsultativnoj delatnosti što bi se potvrdilo akreditacijom ustanove.

 

VREDNOSTI

Bezrezervna i kontmuirana briga o pacijentima koju pružaju kompetentni i humani zaposleni, svesni svoje uloge u timskom radu i cilju uspešnog sprovodjenja lečenja. Otvorenost prem alokalnoj zajednici i obostrana privrženost saradnji i unapredjenjii odnosa a za dobrobit korisnika zdravstvenih usluga.

PLAN AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI ZA BRANIČEVSKI OKRUG

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA - OBP

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA JAVNIH NABAVKI U OPŠTOJ BOLNICI POŽAREVAC


 

OBAVEŠTENJE PACIJENTIMA

PUŠTANJEM U RAD IZIS-a, OD 01. 06. 2016. SVA ZAKAZIVANJA OBAVLJAĆE SE PREKO LEKARA OPŠTE PRAKSE U NADLEŽNOM DOMU ZDRAVLJA.

PACIJENTI KOJI IMAJU ZAKAZANE PREGLEDE NEKA SE JAVE U ZAKAZANOM TERMINU BEZ PONOVNOG ZAKAZIVANJA.