У поступку јавних набавки Општа болница Пожаревац је набавила нов дизел агрегат.

Дизел агрегат Powerpack 500кWа Француског произвођача Бедоуин од фирме Технолинк који је плаћен 5.148.000,00 дин од којих је Министарство здравља определило 4.300.000,00 дин.
 

 

Такође део средстава је обезбеђен путем донација и добијено је од:
ПД Георад (300.000 дин), ПД Аутотранспорт (150.000), ПД РИО (100.000), као и од Општина Велико Градиште (100.000), Жагубица (100.000) и Кучево (100.000).

 

 

 

IT ODSEK - OBP