Општа болница Пожаревац је средствима одобреним од Министарства здравља у поступку јавне набавке набавила нове апарате - дефибрилаторе.

Конкретно ради се о бифазним мануелним дефибрилаторима са интегрисаним струјно/батеријским напајањем, капацитетом батерије минимум 100 шокова, максималном енергијом или 3,5 час ЕКГ мониторинга. Апарати поседују интегрисан 2-канални дисплеј, као и интегрисан 3-канални термо штампач и педале за давање електро шока.

Вредност набавке је 999.900 без пдв-а и 1.199.880 са пдв-ом..

 

 

IT ODSEK - OBP