Општа болница Пожаревац је средствима одобреним од Министарства здравља у поступку јавне набавке набавила нов апарат.

У питањеу је видео гастроскоп Олyмпус са видео процесором са LED извором светла, чија је цена била 2.493.698,49 динара без пдв-а.

Нови апарат ће умногоме побољшати рад Ендоскопског кабинета и пружити квалитетнију дијагностику и бољу здравствену заштиту пацијентима Опште болнице Пожаревац.

Такође су набављени и нови инхалатори за потребе Интерног одељења Опште болнице Пожаревац.

АРХИВА

Архива раније објављених вести, докумената и других садржаја је и даље доступна на линку "АРХИВА"

IT ODSEK - OBP