Општа болница Пожаревац је набавила нову опрему којом ће моћи да пружи више услуга пацијентима као и подигне укупни квалитет својих услуга. Конкретно овом приликом представљен је нов бронхоскоп и ултразвучни апарат за очно одељење.

Набавком бронхоскопа, путем донација, у вредности од око 2 милиона динара, омогућује се пацијентима Опште болница Пожаревац да након чак 9 година, од када је стари апарат ван употребе, поново имају могућност да добију висококвалитетне услуге у својој болници. Наиме, до сада ти пацијенти су морали да су упућују у друге установе.

Обзиром да ово обухвата и пацијенте са тешким стањима, попут карцинома и друго, важно је да Општа болница Пожаревац може да пружи неопходне услуге у региону у коме само у протеклој години око 350 пацијената је имало потребе за бронхоскопијом. Узгред, у питању је апарат који није само дијагностичке намене већ се са њиме могу обавити и одређене процедуре.

Такође од значаја је и набавка ултрузвучног апарата за очно одељење. Уз помоћ правилног и квалитетног дијагностиковања који пружа могуће је обављати несметано захтевне операције и тиме смањити и листе чекања.

Конкретно око 30 пацијената чека на операцију катаракте те ће у наредном периоду и ова услуга Опште болнице Пожаревац омогућити да се сви неопходни прегледи и операције на очном одељењу обаве у најкраћем могућем року.

Приликом представљања најновијих набавки посебно се обратила пажња на сву подршку и помоћ коју ОБП добија од појединаца и привредних субјеката, који су у више наврат својом подршком, укључујући и финансијку, омогућили да квалитет медицинских услуга у нашем региону буде на вишем квалитетнијем нивоу. 

 

 

IT ODSEK - OBP