Између Опште болнице Пожаревац и Јавног Комуналног Предузећа Пожаревац, сачињен је Уговор којим се регулише пословно техничка сарадња а чији је предмет преузимање покојника преминулих у ОБП.

Како је реч о информацији од јавног значаја и како би се подобније појаснила процедура, Уговор се истиче у целости на овој страници.

АРХИВА

Архива раније објављених вести, докумената и других садржаја је и даље доступна на линку "АРХИВА"

IT ODSEK - OBP