На основу Информације о укидању забране посета болесницима Завода за јавно здравље бр. 705 од 18.03.2019.год. обавештевамо грађане да се од 20.03.2019.год. укида забрана посете.

Неопходно је да се поштује кућни ред Опште болнице Пожаревац, односно поштује време предвиђено за посете радним даном од 14:30 до 16 часова и недељом и празником од 10-12 часова.

В.Д.ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПОЖАРЕВАЦ
Др Данко Николић,специјалиста урологије

 

 

IT ODSEK - OBP