У циљу заштите становништва од ширења заразних болести - грипа, Општа болница Пожаревац поступа у складу са решењем Санитарног инспектора Министарства здравља од 08.02.2019. год и препорукама Завода за јавно здравље Пожаревац.

АРХИВА

Архива раније објављених вести, докумената и других садржаја је и даље доступна на линку "АРХИВА"

IT ODSEK - OBP