КОНКУРСИ

Конкурси

Приказ:
Сортирај по:

 

  1. Tri (3) доктора медицине за рад у Пријемно-ургентној служби Опште болнице Пожаревац, на неодређено времеса пуним радним временом

  1. Пет (5) доктора медицине за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  2. Два (2) виша радиолошка техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  3. Две (2) више медицинске гинеколошко-акушерске сестре/бабице у породилишту за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  4. Десет (10) медицинских сестара-техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  5. Један (1) возач санитетског возила за  рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  6. Један (1) радник обезбеђења без оружја чувар за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  7. Један (1) референт за јавне набавке за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом

1.     Два (2) доктора медицине за рад у Општој болници Пожаревац,  на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутних запослених, због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до повратка запослених

2.     Две (2) медицинске сестре техничара за рад у Општој болници Пожаревац - Одсеку онкологије,  на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутних запослених, због дужих боловања, до повратка запослених

 

 

IT ODSEK - OBP