КОНКУРСИ

Конкурси

Приказ:
Сортирај по:

1.     Два (2) доктора медицине за рад у Општој болници Пожаревац,  на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутних запослених, због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до повратка запослених

2.     Две (2) медицинске сестре техничара за рад у Општој болници Пожаревац - Одсеку онкологије,  на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутних запослених, због дужих боловања, до повратка запослених

 

 

IT ODSEK - OBP