КОНКУРСИ

Конкурси

Приказ:
Сортирај по:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос

 

 

 

 1. Осам  (8) докторa медицине за рад у Општој болници Пожаревац, на   неодређено време, са пуним радним временом
 2. Шест  (6) медицинских сестара/мед.техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
 3. Једна (1) виша гинеколошко-акушерска сестра за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
 4. Један (1) виши физиотерапеут за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
 5. Један (1) референт за правне, кадровске и административне послове у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
 6. Два (2) референта за финансијско-рачуноводствене послове – Одсек плана, анализе и фактуре Службе за економско-финансијске послове  у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос

 

 

 

 1. Два (2) цитоскринера за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

 

1.      Четири (4) докторa медицине за рад у Општој болници Пожаревац, на   одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима

 

2.      Пет (5) медицинских сестара/мед.техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

3.      Три (3) спремачице за рад у Општој болници Пожаревац, замена привремено одсутних запослених због дужег боловања до повратка истих, са пуним радним временом

 

4.      Двe (2) спремачице за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос

Један (1) возач санитетског возила за  рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време, у трајању од три месеца, са пуним радним временом

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос

Једног (1) радника обезбеђења без оружја (чувар) за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време, у трајању од три месеца, са пуним радним временом

 

Седам (7) медицинских сестара/техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на три (словима: три) месеца са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

Четири (4) доктора медицине за рад у Општој болници Пожаревац, на   одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом

 

 

 1. Два (2) доктора медицине за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
 2. Пет (5) медицинских сестара-техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
 3. Једног (1) референта за финансијско-рачуноводствене послове у Одсеку плана, анализе и фактуре Службе за економско-финансијске послове,за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом
 4. Једног (1) радника обезбеђења без оружја/чувар за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом

 

 

 

IT ODSEK - OBP