КОНКУРСИ

Конкурси

Приказ:
Сортирај по:

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос

 

 

 

  1. Два (2) цитоскринера за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

 

1.      Четири (4) докторa медицине за рад у Општој болници Пожаревац, на   одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима

 

2.      Пет (5) медицинских сестара/мед.техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

3.      Три (3) спремачице за рад у Општој болници Пожаревац, замена привремено одсутних запослених због дужег боловања до повратка истих, са пуним радним временом

 

4.      Двe (2) спремачице за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос

Један (1) возач санитетског возила за  рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време, у трајању од три месеца, са пуним радним временом

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за пријем у радни однос

Једног (1) радника обезбеђења без оружја (чувар) за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време, у трајању од три месеца, са пуним радним временом

 

Седам (7) медицинских сестара/техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на три (словима: три) месеца са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

Четири (4) доктора медицине за рад у Општој болници Пожаревац, на   одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом

 

 

  1. Два (2) доктора медицине за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  2. Пет (5) медицинских сестара-техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  3. Једног (1) референта за финансијско-рачуноводствене послове у Одсеку плана, анализе и фактуре Службе за економско-финансијске послове,за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом
  4. Једног (1) радника обезбеђења без оружја/чувар за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом

 

 

  1. Tri (3) доктора медицине за рад у Пријемно-ургентној служби Опште болнице Пожаревац, на неодређено времеса пуним радним временом

 

 

IT ODSEK - OBP